Banner image

Jaa tämä

Takaisin

Suomalaiset mullistavat Singaporen vanhustenhuoltoa

13-10-2016 Suomalaiset mullistavat Singaporen vanhustenhuoltoa

Tiedote 13.10.2016

 

Finpron FinlandCare-kasvuohjelma on siivittänyt älykkään liikuntakonseptin luoneet suomalaisorganisaatiot menestykseen Singaporessa. Ikääntyneiden tarpeisiin kohdennettuja HUR:in kuntoilulaitteita käytetään jo 23 singaporelaisessa vanhainkodissa, ja yrityksen yhdessä Raisoftin sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa luoma 1,5 miljoonan euron projekti on viimeisen vuoden aikana kaksinkertaistunut. HUR on Singaporen vanhainkotihankkeen ohella onnistunut kasvattamaan myyntiään myös muissa Aasian maissa.

Ikääntyvien hyvinvointi on Aasiassa päivänpolttava puheenaihe. Aasialaisten vanhusten fyysinen ja psyykkinen kunto on jo pitkään ollut huononemaan päin, ja heidän terveyttään ylläpitäville ratkaisuille riittää yhä enemmän kysyntää. Ikääntyville kohdennettuja, paineilmatekniikkaan perustuvia kuntoilulaitteita valmistavan suomalaisyritys HUR:in myynti kohdistui alun perin Pohjoismaihin, mutta tänä päivänä yrityksen laitteita viedään jo yli 50 maahan.

Yli 1000 singaporelaisvanhusta kuntoilee HUR:in laitteilla ja suomalaisin opein
Lena Karjaluoto (vas.) ja Meria Heikelä luottavat yhteistyön voimaan

HUR liittyi suomalaisten terveys- ja hoiva-alan yritysten kansainvälistymistä edistävään, Finpron johtamaan FinlandCare-kasvuohjelmaan pian ohjelman perustamisen jälkeen. Ohjelman kautta HUR:ille avautuivat ovet Singaporen markkinoille, jonne yritys perusti yhdessä kahden muun suomalaisorganisaation kanssa ikääntyneille suunnatun Gym Tonic -kuntosalikonseptin. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa kehiteltyyn konseptiin kuuluvien laitteiden avulla ikääntyvien harjoittelu on helppoa ja turvallista. Ohjelmistoyritys Raisoftin älyteknologia puolestaan mittaa vanhusten toimintakykyä jatkuvasti ja kehittää harjoitusohjelmaa. Nyt jo 39 singaporelaista fysioterapeuttia on saanut Kokkolassa koulutusta HUR:in laitteiden käyttöön sekä vanhusten kuntoutukseen.

 

– FinlandCare-kasvuohjelmasta on ollut meille hyötyä erityisesti kontaktien kautta, jotka ovat nostaneet vientimme uudelle tasolle. 1,5 miljoonan euron arvoinen Gym Tonic-hanke on viime vuoden aikana jo kaksinkertaistunut ja kattaa laitteiden viennin lisäksi myös koulutusvientiä. Tällä hetkellä laitteemme ovat jo yli tuhannen ikääntyneen käytössä, ja luvun arvellaan nousevan yli 4 000 vuoteen 2018 mennessä, HUR:in varatoimitusjohtaja Lena Karjaluoto kertoo.

 

Aasiassa tuotteiden ja palveluiden suomalaisuus on myyntivaltti.

 

– Suomalaisista vanhustenhuollon ratkaisuista ollaan Aasiassa erityisen kiinnostuneita, sillä niiden nähdään paitsi tuovan tehokkuutta ja kustannussäästöjä myös olevan tae turvallisuudesta ja korkeasta laadusta. Juuri nyt Suomella on Aasiassa hyviä mahdollisuuksia kasvattaa hyvin vetävää terveysteknologian vientiä entisestään, kertoo Finprossa terveystoimialasta vastaava johtaja Nora Kaarela.

Terveysviennin kysyntä nousussa Aasiassa

Japani on ollut HUR:in suurin vientimaa jo pitkään, ja sen kautta yritys on kerännyt paljon arvokasta tietoa paitsi paikallisesta tarpeesta myös ikääntyneiden kehoista Aasiassa. Tätä tietoa he ovat hyödyntäneet muuallakin Aasiassa.

 

– Yhdessä muiden suomalaisasiantuntijoiden kanssa olemme FinlandCaren järjestämissä tapahtumissa saaneet arvokkaita mahdollisuuksia esitellä toimintaamme kansainvälisesti merkittäville tahoille. Tunnettuuden kasvaessa laitteistamme ovat kiinnostuneet Singaporen vanhainkotihankkeen ohella myös lukuisat muut sairaalat ja kuntoutusklinikat, Karjaluoto iloitsee.

 

Aasian maissa panostetaan parhaillaan vahvasti aktiivisen vanhuuden tukemiseen ja vanhustenhuoltoon. HUR:in lisäksi terveysvientiin keskittyvässä, Finpron johtamassa FinlandCare-kasvuohjelmassa on tällä hetkellä mukana yli 50 muuta suomalaista jäsenyritystä.

 

– Toimintakykyä vahvistavien kuntoutuslaitteiden ja turvallisuutta vanhusten arkeen luovien teknologioiden kysyntä on kasvavaa Singaporen lisäksi muissa Aasian maissa kuten Malesiassa sekä toisaalta Japanissa ja Koreassa. Lisäksi erityistä tarvetta on palveluasumiseen ja kotipalveluihin liittyville ratkaisuille. Näihin meillä on Suomessa vahvaa osaamista, FinlandCare-kasvuohjelman johtaja Meria Heikelä Finprosta kertoo.

 

 

Lisätietoja:
Lena Karjaluoto, varatoimitusjohtaja, puh. +358 40 7385 856, HUR, lena.karjaluoto(a)hursolutions.com
Nora Kaarela, johtaja, terveystoimiala, Finpro, puh. 0400 897 020, nora.kaarela(a)finpro.fi
Meria Heikelä, johtaja, FinlandCare -ohjelma, Finpro, puh. +44 7787 153 014, meria.heikela(a)finpro.fi
Hetta Huittinen, viestintäpäällikkö, Finpro, puh. 040 033 9597, hetta.huittinen(a)finpro.fi

 


Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, edistää ulkomaisia investointeja Suomeen ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Finpro on julkinen toimija, jonka 240 asiantuntijaa toimii 37 vientikeskuksessa 31 maassa ja 6 aluetoimistossa Suomessa. www.finpro.fi Finpro – kasvua Suomeen

 

FinlandCare-ohjelma tukee suomalaisten terveys- ja hoiva-alan yritysten kansainvälistymistä. Ohjelmaan osallistuvat 50 yritystä tarjoavat terveys- ja hoiva-alojen palveluja, teknologiaa ja jatkokoulutusta. Ohjelman rahoituksesta vastaa TEM ja toteutuksesta Finpro yhteistyössä ohjelmaan osallistuvien yritysten kanssa. www.finlandcare.fi