Banner image

Jaa tämä

Takaisin

Suomi hakee hyötyjä terveyden hoitamisessa - ennaltaehkäisystä etumatkaa

30-06-2017 Suomi hakee hyötyjä terveyden hoitamisessa - ennaltaehkäisystä etumatkaa

Väestön ikääntyminen kaikkialla maailmassa on merkki siitä, että ihmiskunnan ponnistelut sairauksien ehkäisyssä on onnistunutta. Samalla se synnyttää valtavan globaalin haasteen meidän ratkaistavaksemme.

On arvioitu, että yksistään sydän- ja verisuonisairauksiin kuolee joka vuosi noin 15,5 miljoonaa ihmistä. Diabetesta sairastaa maailmanalaajuisesti yli 400 miljoonaa ja tämän lukumäärän ennakoidaan kasvavan yli 600 seuraavien vuosikymmenien aikana. Yksin Suomessa arvellaan olevan yli 500.000 diabeetikkoa, eli lähes joka kymmenes kansalainen.

 

Muistisairauksien yleistyminen

Myös muistisairauksien lisääntyminen on generoinut merkittävän haasteen kansantalouksiin. Suomi on eräs maailman nopeimmin ikääntyvistä kansakunnista ja muistisairaita ihmisiä lasketaan olevan noin 300 000. Vuosittain muistisairauksiin sairastuu maassamme noin 14 500 ihmistä ja yhden potilaan hoidon kustannukset hänen elinaikanaan arvioidaan nousevan yli 200 000 euroon. Dementian hoidon vuosittaisiksi kustannuksiksi on arvioitu Suomessa noin 24 000 euroa potilasta kohden.

 

Suomi tarjoaa erinomaisen alustan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ratkaisujen kehittämiseksi. Maailman edistyksellisin biopankkilaki, homogeeninen geeniperimä ja kansalaisten luottamus viranomaisiin antaa poikkeuksellisen hyvät edellytykset tehdä huippututkimusta.

Big data ja tekoäly avuksi

Suomalaisyhtiöt ovat kehittäneet monille innovatiivisia ratkaisuja moniin edellä mainittuihin sairauksiin. Esimerkiksi Nightingale Health Oy:n kehittämän vallankumouksellisen verianalyysimenetelmän avulla pystytään tunnistamaan verestä yli 200 biomerkkiä, joiden avulla pystytään tunnistamaan monia vakavia potentiaalisia sairauksia jo paljon ennen niiden puhkeamista.

 

Suuren data-aineiston analyysiin – ns. Big Datan – avulla pystytään tunnistamaan myös varhaiset muistisairauksien oireet. Tällaisissa analyyseissä yhdistyvät tyypillisesti potilaista kerätyn kliinisen datan lisäksi myös potilaan omien mittaustuloksien tiedot. Erityisesti tekoälyn käyttäminen usein erittäin monimutkaisessa diagnostiikassa yleistyy vauhdilla. Tällaisia edistyksellisiä yhtiöitä ovat esim. tamperelainen Combinostics Oy.

 

Ennaltaehkäisevää diagnostikkaa syöpäsairauksiin kehittävä Commit Oy on saanut vahvaa jalansijaa mm. lähi-idässä ja silmäsairauksiin keskittyvät iCare Oy ja Optomed Oy ovat kasvamassa vauhdilla kaukoidässä. Nopeasti yleistyvän osteoporoosin eli luukadon ennaltaehkäisevään seulontaan on edistyneitä ratkaisuja tarjoavat mm. Oscare Oy ja Bone Index Oy.

 

Aikaisemmin suomalaiset yritykset hautoivat ratkaisujaan liiankin pitkään kotipuolessa, kun nykyään nopean kansainvälistyminen on elinehto. On hienoa havaita, että osaaminen alkaa olla täällä myös entistä paremmassa jamassa.

Avustettu asuminen

Koska vuosittaiset kustannukset muistisairauksien hoidossa ovat useita kymmeniä tuhansia euroja vuodessa potilasta kohden, on tärkeää löytää uusia keinoja kotihoidon kehittämiseksi siten, että laitoshoitoon siirtymistä voidaan lykätä eteenpäin turvallisuudesta ja virikkeistä tinkimättä.


Tähän on kehitetty Suomessa erinomaisia ratkaisuja, joissa edistykselliset IoT – ja mobiiliteknologiaratkaisut tarjoavat työkaluja niin ikäihmisten valvontaan kuin virikkeisiin. Tällaisia ratkaisuja ovat kehittäneet mm. Vivago Oy, VideoVisit, SENIORSome sekä Medixine Oy. Ratkaisujen ulottaminen jo työterveydenhoidon prosesseihin ja menetelmiin tuottaa merkittäviä hyötyjä ja vuosittaisia kustannussäästöjä. Tällaisia yrityksiä edustaa mm. Aino Health Oy.

 

Olemme vääjäämättömästi siirtymässä sairauksien hoitamisesta terveyden huoltamiseen. Siksi ennaltaehkäisyyn keskittyvät palvelut ovat todellinen megatrendi. Suomalaisyrityksillä on vahvan digitalisaation ja väestörakenteen vuoksi tässä kilpajuoksussa etumatkaa muihin läntisiin maihin nähden.

 

Finpron intohimona on FINLANDHEALTH –ohjelman avulla auttaa yrityksiä kansainvälistymään. Siksi tarjoamme yrityksille monia palveluita, kuten asiakaskohtaamisia, koulutusta ja yritysmatkoja bisneksen pelipaikoille.

 

www.finlandhealth.fi
 
Ilkka Räsänen
6/2017