Banner image

Jaa tämä

Takaisin

Ikääntyvä Aasia tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille

24-10-2016 Ikääntyvä Aasia tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille Suomalaiset haluavat auttaa Aasiaa ratkaisemaan murroksessa olevaa vanhustenhuoltoaan. Suomalaiselle osaamiselle on tilausta. Tämä on käynyt selväksi Kiinaan kohdistuneella delegaatiomatkalla ja Ageing Asia Innovation Forumissa Tokiossa Japanissa.

Kiinassa uudistetaan muiden Aasian maiden tapaan vanhustenhuoltoa. Team Finland -matkan tarkoituksena 17.-20. lokakuuta oli avata suomalaisyrityksille ovia Kiinan valtavilla markkinoilla. Samalla suomalaiselle terveys- ja hoivaviennille tarjoutui mahdollisuuksia uusiin kumppanuuksiin ja kaupantekoon Kiinassa, jossa toimii jo yli 400 rekisteröityä suomalaisyritystä.


- Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan mukaan vanhuus ei ole sairaus, vaan mahdollisuus vanhukselle itselleen, yhteiskunnalle sekä palveluita ja innovaatiota terveyden ja hyvinvoinnin toimialalla tuottaville yrityksille, summaa Finpron FinlandCare ohjelman johtaja Meria Heikelä.

 

Kiinassa teemana oli myös vanhusten kuntouttaminen, erilaiset asumispalvelut sekä kotihoidon ratkaisut. Kotihoito ei ole pelkästään hoitoa ja hoivaa, vaan kuntoutuksella on siinä vahva rooli.


- Vanhusten kuntoilu kiinnosti kiinalaisia ja herätti positiivista vastakaikua. Onneksi jäsenyrityksemme HUR oli paikalla kertomassa vanhusten voimaharjoittelun mahdollisuuksista, Heikelä kertoo.


Muun muassa sairaalasänkyjä valmistava Merivaara sai matkan aikana onnistumisia ja konkreettiset kaupat.


- Kiinan matkan loppupuolella totesimme, että myös paikalliset sijoittajat ovat löytäneet tämän vauhdilla kasvavan sektorin. Sijoittajia kiinnostavat isot palvelu- ja hoivakotiratkaisut Kiinan markkinaa varten. Näissä suomalaiset yritykset voivat olla mukana palveluntarjoajina. Mahdollisuuksia siis on, ne tulee vain löytää.

Japanissa tavoitteena hyvä ja pitkä vanhuus
”Jokaisella maalla näyttää olevan tarve kehittää omat ratkaisunsa, tämä on ajan hukkaa”, pohtii hallituksen jäsen ja APAC-edustaja Jari Niemi Ruissalo Säätiöstä ja Saga Palveluista. Ageing Asia –forumissa hän kertoi yrityksensä konseptista, jonka etuina on asiakkaan aktiivinen ja hyvä elämän laatu. Näillä seikoilla voidaan hidastaa muun muassa muistiin liittyvien sairauksien etenemistä.

Japanin vanhustenhuolto on taitekohdassa ja haasteita on paljon. Vanhusten määrä lisääntyy vauhdilla ja japanilaisten tulee löytää uusia innovatiivisia tapoja taata hyvä vanhuus kansalaisilleen. Moni japanilainen säästää vanhuuden päivien varalle, ei päästäkseen lomamatkalle, vaan turvatakseen hyvän hoidon ja huolenpidon itselleen. Nyt Japanissa tarvitaan taloudellisia, järkeviä ja inhimillisiä ratkaisuja, ettei esimerkiksi lasten tarvitsisi hoitaa ikääntyviä vanhempiaan.


Japanilaiset elävät pitkään ja satavuotias japanilainen ei olekaan suuri ihme – ”hoidettavia vuosia” on siis paljon. Ageing Innovation Forumissa Tokiossa 24. lokakuutta puhunut Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön edustaja, johtaja Atsushi Yasuda kertoo esimerkiksi 96-vuotiaasta isoäidistään, joka on aktiivinen ja voi hyvin. 


Japanilaisen perinteen mukaan lapset pitävät usein huolta vanhemmistaan. Japanin hallitus on suunnitelmassaan korostanut sosiaaliturvaa, jossa kukaan ei jäisi hoidon ulkopuolelle. Terveys-, työ ja hyvinvointiministeriön edustaja Yohei Takahashi painotti, että tavoitteena on, ettei kenenkään tulisi jättää esimerkiksi työtään hoitaakseen eläkkeellä olevia perheenjäseniään. Hyvinvoinnin edistämiselle ja ikääntyvien hyvän henkisen ja fyysisen kunnon säilyttämiselle on suuri tarve. Maassa on esimerkiksi neljä miljoonaa ihmistä, joilla on dementia. Tämä luo mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.


Meria Heikelä otti esille Suomen ja Japanin ja toisaalta myös koko Aasian monilta osin yhteiset tavoitteet ja haasteet vanhustenhuollon suhteen. Suomella kotihoidon ratkaisuja on kehitetty kulttuuristakin johtuen jo aikaisemmin ja suomalaiselle vanhushuollon osaamiselle ja ratkaisuille olisi varmasti tilausta laajemminkin. Tapahtumassa tavoitettiin päättäjiä Singaporesta, Malesiasta, Hong Kongista, Indonesiasta ja jopa Saudi Arabiasta sekä Pohjois-Afrikasta.


Suomalaiset ovat olleet mukana kehittämässä vanhustenhuollon ratkaisuja Sendai-Finland hyvinvointikeskuksessa, joka perustettiin jo vuonna 2005. Projektissa on ollut mukana usea suomalainen organisaatio kuten Finpro, Tekes ja Oulun kaupunki.  Suomalaisilla on hyvä maine, jota kannattaa hyödyntää esimerkiksi Japanin jälkeen Etelä-Koreaan suuntautuvalla Team Finland –matkalla.
 

Korpisen mukaan muotoilu tärkeää myös vanhuksille
Korpisen yksi päämarkkinoista on Japani. Meria Heikelä ja Masaharu Mitani luottavat suomalaiseen osaamiseen.

Suomalainen esteettömiä kylpyhuoneratkaisuja tarjoava Korpinen on tehnyt Japanissa myyntityötä nyt 12 vuotta. Ensimmäiset viisi vuotta vielä odoteltiin tuloksia, joita ei Japanissakaan synny nopeasti. Viiden vuoden jälkeen myyntiluvut lähtivät kuitenkin tasaiseen nousuun.


-  Ratkaisevaa on ollut yhteistyö Japanin suurimman asumispalveluita tarjoavan Sekisui Housing –yrityksen kanssa. Kaiken kaikkiaan Korpisen asennuksia on Japanissa tehtynä 10 000 kappaletta. Pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää, sanoo Korpisen myynnistä vastaava Masaharu Mitani Ageing Asia Forumissa.


Korpisen kylpyhuoneratkaisut auttavat omalta osaltaan vanhusta selviytymään pitempään arjessa ilman apua. Yksikin tukirakenne voi olla ratkaiseva. Kysyttäessä, mikä suomalaistuotteissa vetoaa, Mitani ei epäile vastatessaan: ”Kaunis muotoilu yhdistettynä toiminnallisuuteen on myyntivaltti”.
 

 

Teksti: Maria Arruda