Banner image

Docrates Syöpäsairaala: FinlandCare rakentaa vahvaa Suomi-brändiä


Terveys- ja hyvinvointialan yhteinen brändi ja FinlandCaren kansainvälinen markkinointi tukevat Suomen suurimman terveyspalvelujen viejän kasvua.

 

Helsingin Jätkäsaaressa sijaitseva Docrates on ainoa yksityinen syöpäsairaala Pohjoismaissa ja alansa edelläkävijä diagnostiikassa ja hoitomuodoissa, kuten sädehoidossa  ja isotooppihoidoissa. Vuonna 2007 toimintansa aloittaneella yrityksellä on alusta alkaen ollut kansainvälisiä potilaita. Tänään lähes neljännes sairaalan potilaista tulee ulkomailta, joista valtaosa on venäläisiä. Docrates onkin Suomen suurin terveyspalvelualan viejä.

"Sairaalamme tarjoaa kokonaisvaltaista ja viiveetöntä hoitoa syöpäpotilaille. Järjestämme koko palvelupaketin potilaalle. Leikkaukset tehdään yhteistyössä muiden yksityisten sairaaloiden kanssa", kertoo Docrateen toimitusjohtaja Siv Schalin.

 

Yhteinen brändi lisää tunnettavuutta

 

Docrates on FinlandCare -ohjelman jäsen, mutta panosti kansainvälistymiseen jo ennen ohjelmaan liittymistään.

 

"Lähdimme vahvasti markkinoimaan ulkomaille vuoden 2012 alussa. Jo ennen sitä meillä oli venäjänkielistä henkilökuntaa ja verkkosivut eri kielillä. Olimme tehneet markkinatutkimuksen Venäjällä ja tavanneet siellä eri potentiaalisia partnereita", sanoo Schalin.

 

Schalinin mukaan FinlandCare -ohjelmalla on silti paljon annettavaa Docrateelle, koska Suomi ei ole aikaisemmin ollut tunnettu terveyspalvelumaa ulkomailla.

 

"FinlandCare -ohjelman kautta on pyritty luomaan yhteinen brändi ja lisäämään tunnettavuutta. Kaikkia jäseniä yhdistävä tekijä on ollut se, että halutaan paremmin myydä hoitoa ulkomaalaisille."

 

Profiilin nostoa Venäjällä

 

FinlandCare -ohjelman järjestämät mediatilaisuudet ja suomalaisten yritysten esiintuominen Venäjän markkinoilla saa erityistä kiitosta Schalinilta.

 

"FinlandCare koordinoi promootiopuolta eri toimijoiden kesken, mikä on tärkeä asia. Sen järjestämät tapahtumat, joiden kautta saadaan toimittajat kirjoittamaan Suomesta, ovat vahva tapa markkinoida.

 

Docrates on osallistunut FinlandCare -ohjelman järjestämiin seminaareihin Venäjällä, jotka ovat houkutelleet erilaisia toimijoita markkinoilta.

 

"Se on ollut hyvä tilaisuus tavata uusia ihmisiä alalta ja solmia suhteita. Esimerkiksi pari viikkoa sitten oli hyvin järjestetty tilaisuus Pietarissa, mihin oli kutsuttu toimittajia sekä iso tilaisuus, missä oli luentoja ja 130 venäläistä osallistujaa."

 

EU:n potilasdirektiivi luo mahdollisuuksia

 

Vuoden 2014 alusta voimaan astuneen EU:n potilasdirektiivin mukaan potilas saa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU-valtiosta. Potilaalla on myös oikeus saada korvaus kotimaassaan toisessa valtiossa saamastaan hoidosta.

 

Schalinin mukaan Euroopan maat ja ihmiset vielä opettelevat direktiivin hyödyntämistä, mutta muutos näkyy jo Docrateen liiketoiminnassa.

 

"Meidän kannaltamme Ruotsi on nousemassa  vahvaksi maaksi. On hieno asia, että ruotsalaiset pystyvät tulemaan tänne syöpähoitoon ja saavat siitä korvauksen kotimaassaan, jossa on melko pitkät jonot hoitoon."

 

Edelläkävijän tavoitteet

 

Schalin on optimistinen suomalaisten terveys- ja hyvinvointiyritysten kansainvälistymisen suhteen.

 

"Suomella on paljon mahdollisuuksia. Terveyspalvelujen puolella on varmasti tiettyjä palveluita, joissa meillä on enemmän annettavaa ja missä olemme edelläkävijöitä. Meidän pitää kehittää  palveluosaamista pitkäjänteisesti, koska sille ei ole Suomessa pitkiä traditioita."

 

Docrateen korkeatasoiseen hoitoon todellakin pääsee heti, ilman lähetettä. Henkilökohtainen ja kokonaisvaltainen palvelu on avain ulkomaisten potilaiden hankkimiseen.

 

"Palvelun ja hoidon täytyy olla todella hyvää, potilaan pitää olla helppo tulla Suomeen ja kaikki käytännön asiat tulee järjestää niin, että potilas tuntee olevansa hyvässä hoidossa ja hyvissä käsissä. Pitää olla oma lääkäri ja oma hoitaja, jotka saa aina kiinni."

 

Docrateen tavoite on jatkaa kasvua ja vahvistaa yrityksen toimintaa varsinkin lähimaissa.

 

"Meillä käy potilaita nyt jo yli 40 eri maasta, joten kasvun myötä maita tulee ehkä lisää, mutta varmasti potilasmäärää tulee enemmän myös näistä lähimaista", toteaa Schalin.

 

Yhdessä viisaampia

 

Eri maihin kohdistuvien matkojen ja monenlaisten tilaisuuksien lisäksi Schalin suosittelee Finland Care -ohjelmaa, koska sen puitteissa kansainvälistyvät yritykset oppivat myös muiden kokemuksista ja virheistä.

 

"Docrates on myös ollut mukana tuomassa  kokemustaan FinlandCare -ohjelmaan. Mielestäni ohjelman kautta saa paljon osaamista, tietoa ja kontakteja, joita yritykset voivat hyödyntää."