Banner image

Jaa tämä

FinlandCare on Finpron operoima Team Finland -kasvuohjelma. Ohjelmaa rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö ja sen tavoitteena on tehdä huippuosaamista ja teknologiaa hyödyntävät hyvinvointipalvelut tunnetuiksi ja halutuiksi kansainvälisillä markkinoilla. Ohjelman tavoitteina ovat myös hoito- ja hoivapalvelualan yritystoiminnan kasvu ja kansainvälistyminen, toimialan osaavan työvoiman saannin turvaaminen ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen.

 

FinlandCare ohjelma kokoaa yhteen suomalaiset hoito-, hoiva-, terveysteknologia- ja apuvälineyritykset. Toimimalla yhdessä ”FinlandCare – hyvinvointia ja terveyttä Suomesta” brändin alla hyödynnämme tehokkaasti yhteistä näkyvyyttä, osaamista ja voimavaroja sekä Team Finland –verkostoa. Tulevaisuuden haasteet ovat maailmanlaajuisia. Kansallinen, laaja FinlandCare toimii ovien avaajana ja tarjoaa jäsenyrityksille laajemman palvelu- ja tuotevalikoiman kuin yksittäinen toimija.


FinlandCare-ohjelman keskeisimmät tavoitteet:

 

 • Suomalaisen hoito – ja hoiva-alan, terveysteknologia- ja apuvälineyritysten kansainvälistyminen
 • Kilpailukyvyn parantaminen kansainvälisillä markkinoilla
 • Yhteisen näkyvyyden lisääminen FinlandCare -brändin alla
 • Avata ovia ja luoda kontakteja terveydenhuollon viranomaisiin ja päättäjiin
 • Koota hoivapalveluja tarjoavat ja palveluihin liittyviä laitteita ja apuvälineitä tuottavat yritykset yhteiseen kansainvälistymisverkostoon
 • Luoda hoivapalvelujen vientimalli ja –väylät kansainvälisille markkinoille
 • FinlandCare palvelee kansainvälistymiseen tähtääviä yrityksiä avaamalla niille kanavia markkinoille pääsyyn valikoiduille kohdealueille
 • Keskeinen osa palvelua ovat myös yhteismarkkinointi  ja yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa järjestettävät viranomaisvierailut
 • Klinikka ja sairaalapalveluita tarjoavalla sektorilla tehdä lääketieteellistä huippuosaamista ja -teknologiaa hyödyntävät hoidot Suomesta halutuiksi ja auttaa tiedostamaan operaation ja jälkihoidon puhtaus ja turvallisuus Suomessa

 

Tausta ja tulevaisuus

 

Miksi FinlandCare? Suomen elinkeinorakenne on suuressa muutoksessa. Muutos näkyy myös viennin rakenteessa perinteisten teollisuuden alojen menettäessä osuuttaan ja korkeatasoisiin teollisiin tuotteisiin kytkeytyvien palvelujen kasvattaessa merkitystään.

 

Suomi on muiden Pohjoismaiden tavoin tunnettu korkeatasoisesta koulutuksestaan ja hyvinvointipalveluistaan, bruttokansantuotteeseen suhteutettuna tehokkaasti hoidetuista terveyspalveluista ja huippulaatuisista hoitotuloksista useilla terveyspalvelujen erikoisaloilla. Erityisesti syövän hoidossa, lasten sydänkirurgiassa ja neurokirurgiassa tulokset ovat huippua, sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Tulokset koostuvat uusimman teknologian hyödyntämisestä niin diagnostiikassa, hoidoissa kuin seurannassa, lääketieteellisen tutkimuksen nopeasta soveltamisesta käytäntöön sekä lääkärien ja hoitohenkilöstön korkeatasoisesta koulutuksesta.

 

Toiminta laajentunut

 

FinlandCare –ohjelma käynnistyi terveysmatkailuhankkeella ensisijaisena kohdealueenaan Venäjä, mutta on laajentanut toimintaansa alueittain ja sektoreittain. Nykyään FinlandCare toimii lisäksi aktiivisesti Gulfin alueella ja Aasiassa. Ohjelman jäsenmaksusta saat lisätietoa Paula Kivistöltä (paula.kivisto(a)finpro.fi).

 

Ohjelma kattaa nykyisin myös erikoissairaanhoidon lisäksi lukuisia muita terveysalan osaamisalueita työterveydestä teknologiapalveluihin ja alan jatkokoulutukseen . Ohjelman tähänastisen toteutuksen myötä on tullut selväksi, että suomalaisten mahdollisuudet tarjota hoitohenkilöstön ja lääkärien täydennys- ja erikoistumiskoulutusta herättää suurta kiinnostusta ja kysyntää maailmalla.

 

Painopistealueet

 

FinlandCaren yli 50 jäsenyritystä toimivat yhteiskunnan eri sektoreissa. Ohjelmassamme nämä yritykset sijoittuvat eri painopistealueisiin, jotka ovat


1. Erikoissairaanhoito

 • Erikoissairaanhoidon palvelut ulkomailta Suomeen tuleville potilaille
 • Erikoislääkäreiden vastaanottokäynnit
 • Kohdealueilla tuotettavat palvelut

Erikoissairaanhoitoa tarjoavat yrityksemme >>

 

2. Hoivapalvelut

 • Vanhusten ja vammaisten hoidot palvelutaloissa ja -keskuksissa, sekä hoivakodeissa

Hoivapalveluja tarjoavat yrityksemme >> 

 

3. Kuntoutus ja työterveydenhuolto

 • Leikkausten ja muiden hoitotoimenpiteiden jälkeinen kuntoutus
 • Yksilö- ja organisaatiokohtaiset kuntoutukset
 • Kuntouttavan hoivan intervallijaksot

Kuntoutusta ja työterveydenhuoltoa tarjoavat yrityksemme >>

 

4. Teknologia ja liittyvät palvelut

 • Terveydenhuollon teknologia, apuvälineet ja ohjelmistot

Teknologiaa ja liittyviä palveluja tarjoavat yrityksemme >>

 

5. Konsultointi ja koulutus

 • Palvelujen kehittämis- ja koulutusosaaminen

Koulutusta ja konsultointia tarjoavat yrityksemme >>

FinlandCare -esite
FinlandCare

Porkkalankatu 1

PL 358, 00181

00180 Helsinki

Tutustu myös ohjelman Facebook-sivuihin