Banner image

HUR: FinlandCare avaa ovia vientimarkkinoille


Yhteistyö FinlandCaren ja muiden suomalaisten yritysten kanssa on tuonut uusia asiakkaita ja mahdollisuuksia laajentaa HUR:in liiketoimintaa.

 

Paineilmatekniikkaan perustuvia kuntoilulaitteita ja tietokoneohjattuja harjoittelujärjestelmiä valmistava HUR perustettiin 1989 ja myynti kohdistui heti pohjoismaalaisille vientimarkkinoille. Tänään HUR:in laitteita viedään yli 30 maahan kansainvälisen jakeluverkoston välityksellä ja yritys on toteuttanut 10 000 kuntokeskusta ympäri maailmaa.


FinlandCare:n jäseneksi HUR liittyi pian ohjelman perustamisen jälkeen. HUR on osallistunut monelle FinlandCaren järjestämälle delegaatiomatkalle esimerkiksi Turkkiin, Lähi-itään, Singaporeen ja Venäjälle. Matkojen parasta antia on ollut mahdollisuus järjestää seminaareja, joissa korkean tason osallistujat Suomesta mahdollistavat korkea-arvoisten ihmisten kutsumisen kohdemaasta.


”Olemme päässeet kasvokkain keskustelemaan ministeritason ihmisten kanssa ja esittämään mitä uusia tuotteita ja osaamista voisimme tuoda maahan. FinlandCare on auttanut meitä sellaisten ovien läpi, joista ei ole muuten helppo päästä”, sanoo HUR:in toimitusjohtaja Lena Karjaluoto.


Vauhtia Singaporen myyntiin


Esimerkiksi Singaporessa kontakti uuteen asiakkaaseen tuli FinlandCare:n seminaarin kautta, jossa HUR käytti tilaisuuden pintaa syvällisempään keskusteluun paikallisen syöpäyhdistyksen edustajan kanssa. Nyt laitteet yhdistyksen kuntosalille on jo toimitettu.
”Meillä on ollut jo monta vuotta toimintaa Singaporessa, mutta markkina on lähtenyt viime aikoina todella mukavasti liikkeelle. FinlandCare on hyvin paljon nopeuttanut sitä prosessia”, kertoo Karjaluoto.


”FinlandCaren kautta olemme pystyneet tekemään isompia asioita ja sen kautta myös pienemmät suomalaiset yritykset ovat päässeet katsomaan markkinoita. Olen tyytyväinen jos pystymme sillä tavalla auttamaan muita.”


Yhteistyö tuo puhtia


Karjaluodon mukaan vientimarkkinoille suunnatessa huomaa, että Suomi on pieni maa, vaikka täällä on paljon hyviä tuotteita ja osaamista. Yksin pakertamisella pääsee tiettyyn pisteeseen asti, mutta FinlandCaren ja muiden yritysten tullessa mukaan mahdollisuudet laajenevat.


”FinlandCaren toiminnassa on yhdessä tekemisen meininki. Voidaan vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia puolin ja toisin, ja suunnitella yhteisiä esiintymisiä. Kyllähän se antaa puhtia kaikille”, toteaa Karjaluoto.


FinlandCare antaa myös hyvät puitteet laajempaan yhteistyöhön erilaisten yritysten, palveluntarjoajien ja yliopistojen kanssa. Eri tahojen tuotteiden, palveluiden, koulutuksen ja tutkimuksen yhdistäminen luo uudenlaisia tarjoomia. Yhteistyö muiden suomalaisten yritysten kanssa myös madaltaa uusille markkinoille jalkautumisen kustannuksia.


”Jos me terveyspuolen yritykset teemme yhteistyötä silloin kun meidän palvelut sopivat hyvin yhteen, niistä tulee vielä laajempi konsepti. Se antaisi meille paljon mahdollisuuksia. Tiestysti jokaisessa yhteistyöhankkeessa pitää myös olla mielekkyyttä, että se soveltuu päämäärään – mikä on aina se kauppa.”


Jalat maassa, vienti nousuun


Karjaluodon mukaan FinlandCare tarjoaa konkreettista, jalat maassa tehtyä tukityötä yrityksille. Käytännön järjestelyt ovat toimineet hyvin.
”Meillä on läheinen suhde toimijoihin. Palvelu on nopeata, pystymme tosi hyvin esittämään erilaisia toivomuksia ja meitä kuunnellaan. Keskustelen paljon muiden yritysten kanssa ja suosittelen aina FinlandCaren jäsenyyttä.”


”Se on myös meistä yrityksistä kiinni. Eli jos yritys on aktiivinen ja sillä on hyviä ideoita, niin siellä kyllä kuunnellaan ja toimitaan. Jos vienti halutaan saada vetämään niin FinlandCaren kaltaisista ohjelmista ei pidä säästää. FinlandCare on ollut HUR:ille arvokas yhteistyökumppani”, sanoo Karjaluoto.