Banner image

Ulkomaiset asiakkaat vauhdittavat HYKSin yksityissairaalan kasvua


FinlandCaren järjestämät lehdistövierailut ja tapahtumat ovat vahvistaneet sairaalan markkinointia Venäjällä.

 

Helsingin ylipistollisen keskussairaalan tiloissa yksityisiä terveydenhuoltopalveluja tarjoava HYKSin yksityissairaala käynnisti toimintansa 2013. Erityisesti ulkomaisten asiakkaiden hoitoon perustettu yritys on ollut mukana FinlandCaren toiminnassa alusta alkaen ja tällä hetkellä valtaosa sen asiakkaista tulee Suomen ulkopuolelta. Sairaala tarjoaa esimerkiksi yksityisiä synnytyspalveluita, aivokirurgiaa sekä aikuisten ja lasten sydänkirurgiaa.


”Meillä on käytössä yliopistollisen keskussairaalan tilat, laitteet ja ammattitaitoinen henkilökunta. Pystymme tuottamaan sellaista vaativaa erikoissairaanhoitoa, jota ei yksityisellä sektorilla juurikaan ole tarjolla”, kertoo HYKSin yksityissairaalan markkinointipäällikkö Pia Koivu.


Asiakkaita monesta kanavasta


Ulkomaisia potilaita tulee sairaalaan hoitoon eri klinikoiden lähettäminä tai potilasoperaattoreiden kautta sekä vakuutusyhtiöiden asiakkaina, valtioiden kustantamina tai yksityisinä potilaita.


”Osa potilaista on löytänyt meidät FinlandCaren verkkosivujen kautta. Uusittu sivusto tuo hyvin yritysten palveluita esille”, sanoo Koivu.


”HYKSin yksityissairaalassa on myös paljon kansainvälistä yhteistyötä eri yiopistosairaaloiden kesken ja lääkärit tuntevat toinen toisensa. Meillä on alueita, joissa olemme maailman huippuluokkaa. Ulkomaiset lääkärit neuvovat potilaitaan esimerkiksi neurokirurgian yksikköömme.”


Vilkasta toimintaa Venäjällä


HYKSin yksityissairaalan markkinoinnin painopiste on Venäjällä ja muilla Suomen lähialueilla. Yritys on osallistunut aktiivisesti FinlandCaren Venäjällä järjestämiin seminaareihin ja tapahtumiin, joissa esitellään suomalaista terveydenhuollon osaamista. 


”Tapahtumissa on aina ollut paljon osallistujia. On ollut tosi hyvä, että näyttäydytään yhtenä rintamana ja Suomi tulee siinä vahvasti esiin. Siellä on syntynyt kontakteja, joita olemme työstäneet itse eteenpäin”, sanoo Koivu.


FinlandCare tarjoaa yhteistyöfoorumin


Monet FinlandCaren jäsenyritykset täydentävät toistensa palveluja. Myös HYKSin tekee yhteistyötä useiden suomalaisten toimijoiden kanssa.
”Yhteistyökumppanimme ohjaavat potilaita meille leikkauksiin, joissa tarvitaan erityisosaamista, laitteistoa tai esimerkiksi valmiutta tehohoitoon. Yhtä lailla voimme ohjata potilaan luotettavalle kumppanille toimenpiteeseen, joita emme itse tarjoa. Tärkeää on että potilas pääsee hyvään hoitoon viiveettä”, toteaa Koivu.


”FinlandCare tarjoaa foorumin olla yhteydessä ja vaihtaa kokemuksia keskenämme. On erittäin hyvä ajatus, että yhdistetään voimia vaikka olisimmekin osittain toistemme kilpailijoita.”


Hyödyntäkää kokemusta ja viestintätukea


Koivun mukaan FinlandCare on yksi tärkeä osa Suomen terveydenalan vientiponnistelujen kokonaisuutta, jota jokaisen yrityksen kannattaa hyödyntää sen omien tarpeiden mukaan.


”Esimerkiksi monet yritykset oppivat Venäjän markkinoista kantapään kautta. Me tiedämme nyt valtavasti enemmän asioita Venäjästä kuin kolme vuotta sitten ja FinlandCare on ollut tässä hyvä tuki. Luonnollisesti FinlandCare ei voi tehdä kaikkea, joten on tärkeätä, että jokainen yritys miettii omia vahvuuksiaan ja löytää ohjelmasta sitä aidosti hyödyttävät asiat”, sanoo Koivu.


Hedelmällisestä yhteistyöstä Koivu nostaa esiin FinlandCaren järjestämän ison lehdistöryhmän vierailun Helsinkiin, jonka kautta HYKSin pääsi esittelemään palveluitaan venäläiselle yleisölle. Yritys on myös vastaanottanut FinlandCaren kautta tulleita venäläisiä delegaatioita, esimerkiksi Pietarin terveydenhuollon korkeimmalta viranomaistaholta.


Venäjän läheisyys on etu


HYKSin yksityissairaalan näkökulmasta arvokkainta FinlandCaren toiminnassa olisikin pysyvä fokus lähimarkkinoille, joka tukee yrityksen omaa panostusta erityisesti Venäjällä.


”Olemme hankkineet venäjänkielistä henkilökuntaa ja kääntäneet paljon materiaaleja. Sairaalamme palvelukoordinaattori käy Pietarissa kerran kuussa pitämässä palveluvastaanottoa venäläisille potilaille. Meidän fyysinen läsnäolo on saanut paljon positiivista palautetta”, kertoo Koivu.


”Läheisyys Venäjään on etumme. Esimerkiksi synnytyspalvelut ovat meille yksi tärkeimpiä palveluita ja Pietarista tulee aika paljon synnyttäjiä, koska tänne on lyhyt matka. Vaativien leikkausten lisäksi venäläinen potilas voi hakea kauttamme myös esimerkiksi edistyksellistä lääkehoitoa, jota Venäjällä ei ole saatavilla.”


Uskottavuutta ja kasvupotentiaalia


Kolmen ensimmäisen vuoden perusteella HYKSin yksityissairaalan tulevaisuudennäkymät vaikuttavat varsin lupaavilta. Toiminta on laajentunut vuosi vuodelta ja enteilee lisää kasvua.


”Tämä on hyvä pohja jolle rakentaa eteenpäin. Vapaa liikkuvuus Euroopan alueella tuottaa terveysturismia ja nykyään ihmiset tiedostavat paremmin mahdollisuutensa ja osaavat hakea palveluita myös rajojen ulkopuolelta”, sanoo Koivu.


Koivun mukaan Suomea ei vielä mielletä samanlaiseksi terveydenhuollon maaksi kuin Saksaa ja Israelia, jotka ovat valtion tuella järjestelmällisesti rakentaneet kansainvälistä profiiliaan alalla jo vuosikymmeniä.


”Suomi on ollut jäljessä terveydenhuollon palveluiden tarjoamisessa, mutta on hienoa kun ollaan herätty viime vuosina ja yritetään nyt kiriä kiinni sitä välimatkaa.”


HYKSin yksityissairaala ja monet muut FinlandCaren jäsenyritykset ovat osoittaneet jo suhteellisen lyhyessä ajassa, että Suomen terveydenalalta löytyy niin kansainvälistä uskottavuutta kuin kasvupotentiaaliakin.