Banner image

Jäsenkokouksesta idearikas lähtölaukaus FinlandCaren kevääseen

 

Toissa viikolla pidettyyn jäsenkokoukseen pääsi lumimyrskystä huolimatta osallistumaan lähes puolet jäsenistöstä. Kokouksen workshop-osiossa jäsenet saivat ryhmissä miettiä parannusehdotuksia toimintaan ja yleisesti keskustelu kävi vilkkaana erityisesti kohdemaihin ja aktiviteetteihin liittyen. Tapaamisen ohessa pääsimme myös haastattelemaan jäseniämme videolle, joka on nyt julkaistu sekä sivuillamme että sosiaalisessa mediassa - ja voitte kurkata videoon myös tämän uutiskirjeen lopussa!


Keskeisiksi teemoiksi kokouksessa nousivat erityisesti Venäjään kohdistuva toiminta, jäsenten yhteistyön kehittäminen ja kansallisen sekä alueellisen yhteistyön parantaminen.


Venäjä tulee olemaan edelleen FinlandCaren vahva kohdemarkkina. Järjestämme 10.2. Finpron tiloissa Helsingissä Venäjä-aamun, johon osallistuu Venäjän partnerimme Promacon viestintätoimisto, ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin edustaja. Myöhemmin keväällä on suunnitelmissa järjestää Pietarissa medialle suuntautunut ”business breakfast”, josta varmasti keskustellaan Venäjä-aamussa lisää. Suosittelemme lämpimästi osallistumaan tilaisuuteen; näin pääsette esittämään suoria kysymyksiä partnereillemme Venäjän tilanteeseen ja markkinointiin liittyen. 


Jäsenkokouksessa keskusteltiin myös muista kohdemaista, ja eritoten Lähi-itä sekä Kaakkoinen Aasia ovat jäsenillemme tärkeitä kohdemaita nyt ja jatkossa. Uudempina kohteina nousivat esille Kiina ja Korea, ja jopa USA mainittiin. Kiina tuleekin ainakin jossain muodossa toteutumaan myöhemmin tämän vuoden aikana, kuten Koreakin hyvin suurella todennäköisyydellä. Jatkamme muidenkin osalta tarpeen kartoitusta tulevissa jäsenkokouksissamme.


Jäsenten välisistä yhteistyömahdollisuuksista keskusteltiin laajemmin ja esille nousi mm. tarve järjestää sektorikohtaisia (tai vaihtoehtoisesti kohdemaakohtaisia) kontaktointitilaisuuksia. Venäjä-aamun lisäksi pyrimme järjestämään teematilaisuuksia kohdennettuna eri jäsenistöllemme, esim. kuntoutuksen ja hoiva-alan yrityksille, sekä teknologia- ja koulutusalan yrityksillemme.


Edellä mainittujen toimenpide-ehdotusten lisäksi jäsenten toivomuksena oli parantaa yhteistyötä myös alueellisesti: erityisesti yhteistyötä toivottiin lisäävän esimerkiksi EK, ELY-keskusten, ja yliopistojen kesken, ja eritoten jäsenten kesken. Käytännön askeleena yhteistyön tiivistämiseen ehdotettiin ensinnäkin FinlandCaren jäsenyritysten yhteyshenkilöiden sähköpostitietojen jakamista jäsenistön kesken. Toivomme, että kaikki joille tämä ei sovi, ilmoittavat asiasta joko Paulalle tai Hetalle (paula.kivisto(a)finpro.fi tai heta.hytonen(a)finpro.fi). Jäsenet myöskin ehdottivat keskustelufoorumin (esimerkiksi salaisen Facebook-sivun) perustamista, jossa jäsenet voisivat käydä epämuodollisesti keskustelua keskenään ja FinlandCare voisi jakaa tietoa. Kommentteja ja muita ehdotuksia otetaan mielellään vastaan tulevassa jäsenkokouksessa.

 

Toivottavasti näemme mahdollisimman monet teistä tulevassa jäsenkokouksessa 10.2.!