Banner image

Terveysviennin kehittyminen elinkeinoelämän rakennemuutosten myötä

 

FinlandCare –ohjelman taustalla on Suomen elinkeinoelämän rakennemuutos, mikä on johtanut myös merkittäviin muutoksiin viennissä.

Viennin rakenne on muuttunut samaan tapaan kuin teollisuustuotannon rakenne: rakennemuutoksen, kansainvälisen talouden vaisun kehityksen ja Suomen kilpailukyvyn heikentymisen myötä vienti on supistunut. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden osuus on ollut viime vuosina laskussa ja metsäteollisuuden osuus on laskenut radikaalisti.

 

Terveysteknologian vienti on voimakkaassa kasvussa

 

Suomen terveysteknologian teollisuuden vienti on kasvanut tasaisesti, ja on nyt arvoltaan yhteensä 1,8 miljardia euroa. Kasvu on ollut jatkuvaa ja huomattavasti voimakkaampaa kuin lähes millään muulla teollisuuden alalla Suomessa.  Terveysteknologia tuottaa nyt suuren osan Suomen korkean teknologian viennistä ja on jo jonkin aikaa ollut Suomen suurimpia korkean teknologian vientialoja.

 

Terveysala on maailman nopeimmin kasvavia toimialoja

 

Suomessa alalla on erittäin vankkaa osaamista, jota voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Pk-yritykset ovat avaintekijä talouden kasvulle, työllisyydelle ja uudistumiselle. Uusien työpaikkojen luominen on ollut kymmenen viime vuoden aikana lähes yksinomaan pk-yritysten vastuulla.

 

Team Finland yhdistää Suomi-toimijat saman katon alle

 

FinlandCare –ohjelmaa hallinnoi Finpro, joka toimii Team Finlandissa suomalaisten yritysten kumppanina maailmalla. Team Finland-verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.

 

Nykyinen toimintamalli tuo yhteen näiden alojen keskeiset toimijat kotimaassa ja ulkomailla. Toimijoita ohjaavat yhteiset, valtioneuvoston vuosittain vahvistamat tavoitteet. Yhteistyön tavoitteena on luoda selkeä, joustava ja asiakaslähtöinen toimintamalli, jossa toimintakenttään kuuluvia hankkeita toteutetaan yhteistyössä valtion ja yksityisten toimijoiden kesken.

 

Yhteisen verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset toimipisteet (muun muassa Suomen ulkomaanedustustot, Finpron ja Tekesin toimipisteet sekä kulttuuri- ja tiedeinstituutit).

 

FinlandCarelle erityisen tärkeänä osana Team Finlandin tiimiä toimii Team Finland Health, joka keskittyy erityisesti terveysalan myynti- ja markkinointityöhön. Yhdessä Finpron alaisina, mutta erillisinä terveysohjelmina, FinlandCare ja Team Finland Health hyötyvät laajasta alan verkostosta ja osaamisesta.


Lue lisää:

 

 

Suomi tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia sijoittajille terveydenhuollon sektorilla. Lisätietoa ja uutisia voi lukea Invest in Finlandin kotisivuilta.