Banner image

Ohjausryhmän tavoitteena on edistää hoito- ja hoivapalveluja sekä niihin liittyvää teknologiaa ja apuvälineitä tuottavien yritysten kansainvälistymistä ja vientiä.

 

FinlandCare on saanut uuden ohjausryhmän 1.5.2016 alkaen.


FinlandCaren ohjausryhmä:


Puheenjohtaja:

•Puheenjohtajana jatkaa Jyrki Eklund, Aino Health

Erikoissairaanhoidon sektorin koordinaattori:

•Ivanna Kokki, Plastiikkakirurgia Helena

•Varajäsen: Aki Haukilahti, Tays Sydänsairaala

Hoivasektorin koordinaattori:

•Leila-Mari Ryynänen, HoviGroup

•Varajäsen: Jussi Peltonen, Hovikoti

Kuntoutussektorin koordinaattori:

• Katja Sohlberg, Suomen Fysiogeriatria

•Varajäsen: Ortonista nimetty henkilö

Teknologiasektorin koordinaattori:
•Markku Myllylä, Commit

•Varajäsen: Mauri Leponen, Ecosir

Koulutus- ja konsultointisektorin koordinaattori:
•Katri Luukka, Metropolia
•Varajäsen: Harri Mikkonen, Karelia AMK

Lisäksi valittiin kaksi markkinointihenkilöä, suunnittelemaan markkinoinnin toimenpiteitä:
•Heli Vähäsilta, Helsinki Hospital

•Anu Kivelä, Medanta

Ministeriöiden edustajina toimivat TEM:n, STM:n ja UM:n nimeämät henkilöt.


FinlandCare-ohjelman yhteistyökumppanit ovat tärkeitä toiminnan kehittämisessä.  Aktiivista yhteistyötä FinlandCarella on muun muassa seuraavien toimijoiden kanssa:

 

FIHTA - Finnish Healthtech
Finpro
MEK/VisitFinland
Tekes
THL Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
Team Finland
Terveyspalvelualan liitto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaalialan työnantajat Ry
Suomen Yrittäjät

 

FinlandCare toimii laajassa verkostossa, jossa on sekä yksityisiä että julkisia toimijoita. Ohjelmamme keskittyy luomaan arvoa myös sen sidosryhmille, mikä mahdollistaa hyvän yhteistyön ja idearikkaan ympäristön. FinlandCare kutsuu aktiivisesti sidosryhmän jäseniä mukaan toimintaan ja erilaisiin tapahtumiin.

 

FinlandCare hyödyntää myös Team Finland –verkostoa, joka edistää vientejä ja investointeja mm. työ-ja elinkeinoministeriön, kulttuuriministeriön, valtioneuvoston kanslian ja niiden ohjauksessa olevien organisaatioiden, kuten ELY-keskuksen, avulla.