Banner image

Terveysteknologia nousee kohti viennin kärkeä – terveysalasta on rakennettu Suomeen uusi kasvuala. Liity jäseneksi tukemaan kehitystä, kansainvälistymään ja rakentamaan tulevaisuuden vientituotteita.

 

Yhteinen näkyvyys

FinlandCare-ohjelman avulla suomalaiset yritykset kootaan yhteisen "FinlandCare - hyvinvointia ja terveyttä Suomesta" -brändin piiriin, hyödyntäen tehokkaasti yhteistä näkyvyyttä, osaamista ja voimavaroja sekä Team Finland-verkostoa. Kansallinen, laaja FinlandCare on uskottavampi ja pystyy tarjoamaan asiakkaalle laajemman palvelu- ja tuotevalikoiman kuin yksittäinen toimija.

 

Kansainvälistymisverkoston jäsenyys

FinlandCaren avulla yritys saa toimivan verkoston niin kotimaassa kuin ulkomailla. Verkoston avulla solmit suhteita, saat uusia ideoita ja yhteistyömahdollisuuksia. Verkostoa laajennetaan uusien asiakkaiden avulla, yhteistyöllä erilaisten organisaatioiden ja eri maihin ulottuvan Team Finland verkoston kautta.

 

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen

Ohjelmassa kartoitetaan jatkuvasti uusia mahdollisuuksia FinlandCare jäsenyhteisölle erilaisten selvitysten, markkinakatsausten, tietopakettien ym. avulla. Yritykset saavat yhteistä tietoa Venäjän markkinoista, EU-potilasdirektiivin ja Gulfin alueen avaamista mahdollisuuksista, sekä muista mahdollisista kiinnostuksen kohteista.

 

Viranomaiskontakteja ja ulkomaisia delegaatioita

Työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä Finpron kanssa ottaa vastaan ulkomaisista terveydenhuollon delegaatioista.  Vierailujen yhteydessä järjestetään seminaareja, joissa jäsenyritykset voivat esitellä ratkaisujaan yhteisiin haasteisiin, tutustumiskäyntejä yritysten toimipisteisiin ja muita mahdollisuuksia suhteiden ja kontaktien solmimiseen.

 

Seminaareja ja kontaktitapahtumia 

FinlandCare-ohjelman painopistealueita ovat myös yhteisten seminaarien ja kontaktitapahtumien sekä Trade Mission-matkojen järjestäminen. Kohteet valitaan jäsenyritysten tarpeiden ja markkina-alueen tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.  Matkat toteutetaan mahdollisuuksien mukaan Suomen ministerien valtuuskuntavierailujen yhteydessä tai paikallisen suurlähettilään avustuksella.

 

FinlandCaren viestintä ja markkinointi

Saat yritystietosi venäjän-, englannin- ja suomenkielisenä FinlandCare portaaliin ja vuosittain ilmestyvään yhteiseen venäjän ja englanninkieliseen esitteeseen. FinlandCaren mainonta ja markkinointi lisäävät suomalaisten yksityisten hyvinvointi- ja terveydenhuoltopalveluiden tunnettuutta valituilla kohdemarkkinoilla, tavoitteena

 

• palveluiden kysynnän kasvu yrityskohtaisesti (palautteen hyödyntäminen)
• ammatillisten kontaktien ja yhteydenottojen määrän kasvu
• verkkosivujen ja some-kanavien kävijämäärien kasvu
www.finlandcare.com  ja www.finlandcare.ru

 

FinlandCare tukee toimijoiden vientiponnisteluja markkinointiviestinnän keinoin järjestämällä valitun PR-toimiston kanssa lehdistövierailuja, ja lehdistötilaisuuksia, haastatteluja ja tiedotteita yritysten oman markkinoinnin tueksi ja vahvistaa jäsenyhteisöjen tunnettuutta hoito- ja hoivapalvelujen sekä terveysteknologian tarjoajana.

 

Osallistumalla vaikuttaminen

FinlandCare rakentaa toimintansa jäsenyritysten tarpeiden mukaan. Jäsenenä voit vaikuttaa, miten kehitämme toimintaamme oikeaan suuntaan.

 

Haluatko lisätietoja tai liittyä mukaan FinlandCare ohjelmaan?

Ota yhteyttä: Meria Heikelä meria.heikela(a)finpro.fi