Banner image

Terveysala on yksi viennin kärkisektoreista, johon panostetaan kansallisella tasolla ja vientiä pyritään edistämään monin eri keinoin. Terveyspalveluiden kehittäminen ja uudelleen muokkaaminen on globaali megatrendi! Tämä luo mahdollisuuksia suomalaisille alan yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälistymisestä. Esimerkkinä suomalaisen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon läpimurto Saudi-Arabiassa. Lue lisää.

 

Suomalainen terveydenhuolto on ollut menestystarina jo vuosikymmeniä

 

Suomalaiset elävät pitkään

Eliniän ennuste Suomessa on kasvanut nopeammin kuin muissa EU-maissa. Vuoden 2013 lopussa Suomessa syntyvällä poikalapsella oli Tilastokeskuksen mukaan tilastollista elinikää jäljellä 77,8 ja tytöillä 83,8 vuotta. Yli 90-vuotiaiden määrä viisinkertaistuu Suomessa vuoteen 2060 mennessä; nyt syntyneet voivat olettaa elävänsä lähes 100-vuotiaiksi.

 

Hyvinvointivaltio

Iäkkäiden osuuden lisääntyminen Suomen väestörakenteessa on seurausta onnistumisista hyvinvointivaltion rakentamisessa ja kehittämisessä. Hyvä peruskoulutus, osaava työvoima, toimiva infrastruktuuri sekä luotettava hallinto ja oikeuslaitos ovat Suomen vahvuuksia. Elinolot ovat kehittyneet jatkuvasti paremmiksi, ihmisten ravitsemus on parantunut ja elinympäristö muuttunut puhtaammaksi.

 

Suomalainen terveydenhoito on laadukasta ja tehokasta

Kansalaisten eliniän ennuste on kasvanut nopeammin kuin muissa Euroopan Unionin maissa. Suomalaiset ovat palveluihin tyytyväisiä ja arvostavat terveyspalvelujärjestelmää enemmän kuin kansalaiset muissa EU–maissa.Tämä tulos on saavutettu osaamisella: kansainvälisten vertailujen mukaan Suomen terveydenhuollon kustannukset ovat muuhun Eurooppaan verrattuna pienet. Suomen bruttokansantuotteesta laskettuna niiden osuus on noin 8 prosenttia.

 

Suomalainen erikoisosaaminen

Suomella on kaikki mahdollisuudet menestyä: meillä on osaamista ja innovaatiokykyä. Suomi on muiden Pohjoismaiden tavoin tunnettu korkeatasoisesta koulutuksestaan ja hyvinvointipalveluistaan, bruttokansantuotteeseen suhteutettuna tehokkaasti hoidetuista terveyspalveluista ja huippulaatuisista hoitotuloksista useilla terveyspalvelujen erikoisaloilla.


Erityisesti huipputasoisissa erikoissairaanhoidon palveluissa kokonaisuus muodostuu teknologian hyödyntämisestä, korkeasti koulutettujen erikoislääkäreiden ja hoitohenkilöstön osaamisesta. Tämä koskee yhtälailla diagnostiikkaa, hoitoja, kuntoutusta ja seurantaa. Teknologia- ja palveluyritykset, laite- ja apuvälinevalmistajat muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa parhaan mahdollisen palvelun tarjoamisen potilaalle. Suomalainen terveysteknologian ja liittyvien palvelujen alan kasvu on ollut jatkuvaa ja huomattavasti voimakkaampaa kuin lähes millään muulla teollisuuden alalla Suomessa. Teknologia- ja palveluyritykset, laite- ja apuvälinevalmistajat muodostavat kokonaisuuden, joka on maailman huippua.

 

Suomeen tulevien potilaiden terveydenhuolto

Suomessa kaikki kiireellisen hoidon tarpeessa olevat potilaat hoidetaan julkisessa terveydenhuollossa. Lisäksi muista EU-maista tulevilla potilailla on oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa laajemminkin. Näitä potilaita on kohdeltava julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa kuten Suomessa asuvia henkilöitä.

 

Potilaalla voi olla oikeus käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun EU-asetuksen 883/2004 tai kansainvälisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella. Valtio korvaa hoidosta aiheutuneet kustannukset julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle.

 

Lue lisää Kelan verkkosivuilta.